NẾU KHÔNG CÓ NGÀI
Lm. Từ Duyên


1/ Cuộc đời con trăm ngàn bể dâu, nhưng Chúa đong đầy yêu Thương. Ngài trao ban chan chứa tình thương nâng đỡ những ai khổ đau. Cuộc đời con khao khát mưa rào vì nắng cháy đã bao ngày. Cầu Ngài thương xuống muôn ơn như mưa trút trên từng mái đầu.

2/ Cuộc đời con muôn vàn oán than, nhưng Chúa khuyên dạy yêu Thương. Niềm tin nơi Thiên Chúa từ nhân thương cứu những ai cậy trông. Dù khổ đau con vẫn tin tưởng và mãi mãi khấn van nài. Cầu Ngài thương hãy dung tha luôn luôn xót thương đời con hoài.

3/ Cuộc đời con vẫn còn dối gian, xin Chúa đưa đường con đi. Ngài đưa con theo lối thẳng ngay con sẽ bước trong bình an. Này đời con luôn vẫn mong chờ tình Chúa mãi mãi phủ đầy. Để đời con mãi tin yêu hăng say đắp xây cuộc sống này.