DÂNG VỀ MẸ
Đinh Công Huỳnh

1. Dâng là dâng về Mẹ, một tràng hoa là hoa Mân Côi. Dâng là dâng về Mẹ, một tràng hoa muôn sắc đẹp tươi. Dâng đóa hoa về Mẹ, ngàn cánh hoa tươi xinh. Con tiến dâng về Mẹ, một tình yêu thiết tha đắm say.

ĐK: Con dâng Mẹ ngàn cánh hoa đẹp tươi thắm nở tuyệt vời. Dâng lên Mẹ mối tình yêu mến, Mẹ ơi cúi xin Mẹ che chở đoàn con.

2. Con thành tâm nguyện cầu, Mẹ dìu đưa đoàn con thân yêu. Bao hiểm nguy cuộc đời, nguyện Mẹ thương giúp sức đoàn con. Cho chúng con trọn tình, cùng sống trong yêu thương. Luôn quyết tâm một lòng, ngày và đêm sống theo Phúc Âm.

3. Khi hồi chuông đổ về, làn sương mai còn giăng trên mây. Con lặng yên nguyện cầu, Mẹ tình yêu hãy mở vòng tay. Đưa chúng con về nguồn, mạch sống bao yên vui. Ôi đắm say tuyệt vời, Mẹ cùng con tiến qua biển khơi.