MỪNG THÁNH MONICA
Ngọc Linh


ĐK: Cuộc đời Thánh Monica. Nồng nàn trái tim yêu thương tựa triều dâng ngàn muôn con sóng. Trong bao khổ sầu, hay ca vui thắm màu. Hằng luôn vững bền, sắt son trong một niềm tin.

1/ Bằng lời kinh khấn nguyện. Giọt nước mắt hy sinh. Đưa người con lỗi lầm, về với Chúa bao dung. Mẹ hiền mau đoái nhìn, đoàn con cái muôn phương. Luôn rạng soi lối đường, để vui bước can trường.

2/ Tình Mẹ như biển trời, hằng theo con bước đi. Mong người con trở về, tìm thấy ánh quang minh. Rày ngự trên thiên đình, cạnh bên Chúa uy linh. Xin Người luôn giữ gìn, đoàn con sống an lành.