TÂM TÌNH CON NGOAN 3
Phạm Quang


1. Mẹ Cha sinh ra con tháng ngày vất vả hao mòn, mong cho con khôn lớn con lấy gì đền đáp công ơn, hôm nay con nguyện xin, xin tình thương Chúa xuống an bình, cho Cha mẹ mạnh khỏe miếng cơm manh áo thơm lành.

ĐK: Chúa Chúa ơi, xin nhận lời con khẩn cầu, tương lai con nên người là nhờ con có mẹ cha.

2. Tình yêu ơi bao la, vui buồn sướng khổ một đời, mong cho con khôn lớn con lấy gì đền đáp công ơn, hôm nay con nguyện xin, xin tình thương Chúa xuống an bình, cho Cha mẹ mạnh khỏe miếng cơm manh áo thơm lành.

3. Từ nay trong vui tươi vâng lời giúp đỡ cha mẹ, luôn yêu thương em bé, thương anh chị đằm thắm đơn sơ, hôm nay con nguyện xin, xin tình thương Chúa xuống gia đình, cho gia đình đầm ấm, Chúa ban ơn phúc chan hòa.