EM CÓ LỖI GÌ ĐÂU?


1. Em có lỗi gì đâu với cuộc đời và với mọi người mà tại sao hôm nay em vắng mẹ và vắng bóng cha? Em đến với trần gian như tiếng gọi mời rất nhiệm mầu để bàn tay yêu thương sẽ nối lại từ khắp muôn phương.

ĐK. Em có lỗi gì đâu sao cha mẹ lại bỏ rơi em? Em biết sống nhờ ai khi cuộc đời đầy những bon chen? Ai sẽ nói dùm em công ơn người người đã nâng niu? Em xác tín ngày mai những nỗi buồn thành tiếng reo vui.

2. Trong những nỗi nhọc lao có những lần đã thấy nghẹn ngào và tình yêu dâng cao khi hiến mình để đến với nhau. Em thấy bóng hình cha tới lúc còn nhìn thấy bóng mẹ từ bàn tay yêu thương của mỗi người từ khắp muôn phương.