CON ĐẾN NHÀ THỜ
Lm. Quang Uy


Con đến nhà thờ thật nghiêm trang Chúa ơi, để được nghe những lời Thiên Chúa dạy con, con ghi sâu vào lòng giáo lý tình yêu con đem ra thực hành trong suốt đời con.

Con đến nhà thờ thật hân hoan Chúa ơi để được dâng tâm hồn với bánh rượu thơm, con xin vui nhận Mình Máu Chúa tình yêu con xin ơn hằng ngày nuôi dưỡng hồn con