TIN YÊU DÂNG HIẾN
Thy Yên


ĐK: Con xin dâng hiến đời kính yêu tôn thờ. Niềm tin tha thiết tình Chúa thương vô bờ.

1. Chúa không nhận thịt chiên, máu bò, Chúa không nhận hy lễ toàn thiêu trót cuộc đời này con xin dâng lên Chúa. Bao sướng vui hoan lạc đầy vơi bao khổ đau nhọc lo ưu phiền, kính dâng Ngài trìu mến tán tạ ngợi khen.

2. Chúc tụng Ngài là vua đất trời đã rộng tình ban bánh thần lương, chính hoa màu mồ hôi lao công nhân thế. Xin kính dâng để nên thần lương nuôi dưỡng con dặm xa trên đời, trót quảng đường trần thế lữ hành ngược xuôi.