ÔI TÌNH YÊU VĨ ĐẠI
Lm. Kim Long


ÐK. Còn tình nào lớn lao hơn, còn tình nào thiết tha hơn, là sống cho người mình yêu, là chết cho người mình yêu.

1. Ôi vì yêu nhân loại, mà Chúa Thiên đình tự hiến thân mình liều chết hy sinh. Ôi tình yêu vĩ đại, cao lút không gian, kiên vững xa vượt thời gian.

2. Ôi vì yêu nhân loại, mà Chúa ra đời mặc xác con người, nhận kiếp đau thương. Ôi tình yêu vĩ đại, như núi vươn cao, như nước tuôn trào đại dương.

3. Ôi vì yêu nhân loại, mà Chúa uy quyền đã khứng ban truyền Thịt Máu nuôi con. Ôi tình yêu vĩ đại, giây phút tâm giao, xin khắc ghi vào lòng con.