CHÚA ĐÃ YÊU CON
Đàm Minh Hoa


ĐK. Từ muôn đời Chúa đã yêu con và còn yêu con mãi mãi. Chúa chọn con, đã chọn con giữa muôn người. Và Người nâng con lên, nâng con lên giữa hàng dân thánh Chúa. Ôi suốt đời con, bao giờ con cám tạ cho xứng Chúa ơi.

1: Ôi nếu ngày nào con bội ước thì cho con say chết giờ đây. Nếu ngày nào con phản phúc thì cho con lY thoát phúc này.

2. Con ước trọn đời yêu một Chúa và đời con yêu Chúa mà thôi Ước ngày nào con về bên Chúa niềm hân hoan yêu Chúa muôn đời.

3. Ôi nếu bụi trần hoen mầu áo thì cho con xa thoát trần gian. Nếu bụi đời vương hồn trong trắng thì cho con bay tới thiên đàng