CHÚA Ở LẠI
Anh Linh - Lm. Vinh Hạnh


ÐK. Chúa ở lại thôi Chúa con ơi. Bóng chiều đã tắt đêm xuống rồi. Bao năm lòng con mong tình Chúa. Như nai rừng khát mong tới suối. Chúa ở lại thôi Chúa con ơi. Chở che con giữa nơi biển đời ủi an chớ để con côi giữa vời. Ở lại đây với con Chúa ơi.

1. Ðã lâu rồi con mong ước một ngày. Chúa thương tình thăm viếng con một giây. Cho hồn này sức sống qua trần gian. Mong được về với Chúa muôn ngàn năm.

2. Ðã lâu rồi tim con những hao mòn. Ước mong được Chúa tới thăm hồn con. Cho thực lòng thống hối bao tội khiên. Xin nguyện thề mến Chúa muôn đời liên.