CHÚA CÓ MẶT TRONG LỊCH SỬ
Hùng Lân


ÐK: Chúa có mặt trong lịch sử loài người. Chúa có mặt trong lịch sử đời con. Từ thời hồng hoang tuổi đá, khi nhân loại như thú rừng, dần dà ngự trị thiên nhiên, không gian thời gian mấy trùng. Từ lúc bước vô trần gian cùng tiếng khóc oa oa, đời con Chúa đã an bài trong thiết tha.

1. Chúa con không phải là Ðấng ngự trên cao xa tít xa mơ. Chúa con không phải là Ðấng ngự ở đâu trong cõi xa xưa. Chúa hằng ở trước mặt con. Chúa hằng ở trong lòng con. Ngọt bùi cay đắng cuộc đời Chúa với con chia đôi.

2. Trước cơn thăng trầm bể dâu, phận riêng con xao xuyến trăm bề. Chúa con đã chờ ở kia, chìa tay ra dẫn đưa con đi. Chúa rằng hãy cất đầu lên, Nước Trời đã tới gần bên, và ơn cứu rỗi ước nguyện hãy đón sao cho nên.