MÙA CHAY THÁNH
Lm: Từ Duyên


Cùng nắm tay bước vào Mùa Chay Thánh bốn mươi ngày ăn chay cầu nguyện cùng với lòng sám hối ăn năn sửa sai lỗi lầm. Người người ơi! bước vào Mùa Chay Thánh bốn mươi ngày ăn chay cầu nguyện sống tinh thần yêu thương quảng đại và tha thứ luôn.

Mùa Chay Thánh Chúa kêu gọi chúng con trở về đừng trì hoãn cất bước mau trở về với Ngài. Mùa Chay Thánh Chúa ban hồng phúc ơn Cứu Độ cho những ai thật lòng tin mến nơi Ngài.