KHO BÁU NƯỚC TRỜI
Nguyễn Bách


1/ Nước Trời như kho báu chôn kín trong ruộng sâu. Nước Trời như kho báu người kia tìm thấy được, mừng vui ôi rất mừng vui, người về đem bán hết gia tài đi để mua ruộng ấy cho mình

ĐK. Người ơi tiếc chi một chút gia tài, tiếc chi một chút thân mình. người ơi hãy mau từ bỏ tất cả để mua lấy nước

2/ Nước Trời như ngọc quý ở mãi nơi miền xa. Nước Trời như ngọc quý người buôn tìm thấy được mừng vui ôi rất mừng vui người về đem bán hết gia tài đi để mua ngọc ấy cho mình

3/ Nước Trời như lưới cá thả xuống nơi biển sâu, lưới đầy đem lên bãi lựa ra con tốt lành, bỏ đi giống đã bị hư, và ngày sau cũng thế thiên thần sẽ đến phân chia lành dữ tỏ tường

3/ Nước Trời như lúa tốt mọc lẫn với cỏ hoang lớn dần theo năm tháng rồi mới nên rõ ràng. Cỏ hoang lúa tốt là đâu, và ngày sau cũng thế thiên thần sẽ đến phân chia lành dữ tỏ tường

4/ Nước Trời như hạt giống nhỏ bé có là bao. Nước Trời như hạt giống người gieo trong đất mình, ngày qua năm tháng dần trôi, hạt thành cây cao lớn để thành nơi náu thân của giống chim trời