LỜI DÂNG
Thơ: Đình Bảng
Nhạc: Phanxicô

1. Xin Mẹ hãy ở cùng con. Xin Mẹ hãy ở cùng con thật gần. Ở bên con mãi (i) gian (i i i) truân. Ở bên con mỗi (i) một (i i i) lần (là lần) gieo neo.

ĐK. Mẹ ơi! Ở mãi trong (i i i) con, trong (i i i) con. Để từ (ư) để từ nay con ở luôn trong Người.

2. Ước gì con ngọn dây leo. Lớn dần lên giữa (ơ ơ) tình yêu mặn nồng. Nhiều khi giờ khắc (ư) đêm (ơ ơ ơ) vơi. Lời vô ngôn mới (i) là lời (là lời) thiêng liêng

3. Xin Người dủ chút (i i a) ơn riêng. Hòng khi lên bến (í a) xuống thuyền về non. Đêm tàn nguyệt lặn canh (i i i) thâu. Một mình con với (i) chuyến (i i i) tàu (là tàu) trăm năm.