THEO CHÚA
Lời: Đan sĩ Bảo Tịnh - Nhạc: Sr. Trầm Hương, FMSR

ĐK. Ai muốn theo Ta, ai muốn làm môn đệ Ta. Đừng hoài nghi hãy từ bỏ mình đi. Hãy vác lấy khổ hình, thập giá ấy chính là mọi đau thương trong đời mà theo ta.

1. Con bước theo Chúa đây lòng tràn ngập sướng vui. Con lắng nghe Chúa gọi tâm hồn bừng mê say. Xin giúp con trung thành theo bước chân của Ngài trọn đời.

2. Con bước theo Chúa đây lòng tràn ngập sướng vui. Trong nắng mai vẫy gọi hay chiều tàn chơi vơi. Xin giúp con trung thành theo bước chân của Ngài trọn đời.

3. Con bước theo Chúa đây lòng tràn ngập sướng vui. Dâng trái tim yếu hèn ước nguyện được vươn lên. Xin giúp con trung thành theo bước chân của Ngài trọn đời.