HOA ĐỜI DÂNG MẸ
Lm. Văn Chi

1. Quỳ trước nhan Mẹ một đời con dâng ngàn lời yêu thương con nguyện dâng hiến. Tựa ngàn hương hoa xin Mẹ nhận lấy những cánh hoa lòng trọn đời con dâng.

ĐK: Dâng xin dâng lên Mẹ ngàn hoa lựng ngát hương tình một đời xin dâng trọn niềm yêu mến. Dâng xin dâng lên Mẹ đời con tựa đóa hoa lòng là ngàn hoa dâng thơm ngát lựng hương.

2. Quỳ trước nhan Mẹ một đời hy sinh là ngàn hoa dâng hoa hồng tươi sắc. Nguyện cầu dâng lên xin Mẹ nhận lấy những cánh hoa lòng trọn đời con dâng.

3. Quỳ trước nhan Mẹ một đời trinh trong là ngàn hoa dâng hoa mầu sắc trắng. Nguyện cầu dâng lên xin Mẹ nhận lấy những cánh hoa lòng trọn đời con dâng.

4. Quỳ trước nhan Mẹ một đời yêu thương tựa ngàn hoa dâng hoa vàng dâng hiến. Nguyện cầu dâng lên xin Mẹ nhận lấy những cánh hoa lòng trọn đời con dâng.

5. Quỳ trước nhan Mẹ một đời xin vâng dù đời đau thương dâng về hoa tím. Nguyện cầu dâng lên xin Mẹ nhận lấy những cánh hoa lòng trọn đời con dâng.

6. Quỳ trước nhan Mẹ một đời xin dâng là ngàn hoa xanh trong đời con sống. Nguyện cầu dâng lên xin Mẹ nhận lấy những cánh hoa lòng trọn đời con dâng.