CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN B (Tv. 33)
Lm. Thái Nguyên

1. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.

ĐK. Các bạn nếm thử mà xem, cho biết Chúa thiện hảo thay phúc ai tìm nương tựa Người.

2. Bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau tán tạ danh Người. Tôi khẩn cầu Chúa chí từ, Chúa đã thương nghe che chở đời tôi.

3. Hãy hướng về Chúa vui mừng lên, bạn không hổ ngươi bẻ mặt. Chúa cứu người trong khổ sầu thoát mọi âu lo trong cảnh bể dâu.

PDF