CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN A (Tv. 94)
Lm. Thái Nguyên

1. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người núi đá độ trì ta. Vào trước Thiên Nhan ta dâng lời cảm mến, cùng tung hô theo muôn tiếng đàn ca.

ĐK. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Người phán: "Các ngươi đừng cứng lòng".

2. Hãy tiến lên ta chung thờ lạy Chúa, hãy bái quỳ trước Đấng tạo thành ta. Là Đức Chúa ta, ta nay thuộc dân Chúa. Người trông coi như chăm sóc đoàn chiên.

3. Hãy chú tâm hôm nay lời Chúa phán, chớ cứng lòng giống ở rừng Massa. Tại Mêriba cha ông đã thử thách, dù xem Ta qua bao những kì công.

PDF