CẢM NGHIỆM
Ân Duy


1. Lạy Chúa nhân từ lạy Chúa tình thương - Chúa đã dạy chúng con phải chuyên chăm thực thi lời Ngài, và vững lòng cậy trông, cậy trông lượng từ ái bao la Chúa vẫn đối xử cùng chúng con - Vì Ngài muốn chúng con hiểu rằng: lời của Ngài chứa đầy quyền năng và cũng là lời mời ân tình nồng cháy yêu thương. Vì lời Ngài là nguồn ơn thánh hoá - Lời Toàn Thiện làm con nên công chính trước nhan Ngài - vì lời Ngài trao ban nguồn sự sống, cho con làm nghĩa tử trời cao.

2. Lạy Chúa nhân từ lạy Chúa tình thương - Chúa không đòi chúng con phải hy sinh lập công đền tội, vì chỉ một lần thôi Người Con Ngài là Đức Giêsu đã hiến tế đền tội chúng con - Ngài chỉ muốn chúng con một điều là mở lòng đón nhận tình yêu và đáp trả bằng trọn tâm tình thảo hiếu ngoan hiền. Vì tình Ngài là Dầu Thơm bát ngát là Rượu Nồng toả hương yêu ngây ngất đến muôn đời - Vì tình Ngài mênh mang niềm hạnh phúc, cho con được sống trọn tình yêu.