Cung Chúc Trinh Vương

Lm. Hoài Đức


1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.

2. Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường. Vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương Mẹ nhân ái yêu thương. Mẹ cứu giúp ai lạc bước ai khốn khổ trên đời.

3. Nhưng đáng thương thay nhân loại đã trở lòng. Làm nên mạo gai nhon sắc rạch nát tim Mẹ lành. Mong ước Trinh Vương lượng tha thứ bao dung. Cho thế nhân bao tội lỗi xin Đức Mẹ thương tình.

4. Con muốn vang cung với Thần Thánh trên trời.Và bao người lành dưới thế ngợi chúc Mẹ thiên đình. Cung chúc Trinh Vương chịu hồn với ban mai. Con muốn mến yêu Mẹ mãi con mến yêu tâm tình.

ÐK. Mẹ Maria ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fa-ti-ma con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.