MẸ LÊN TRỜI

Triệu Hà


ĐK: Mẹ lên trời giữa một ngày rực ánh sáng. Đàn ca các Thánh tung hô! Nhân loại vui hát mừng vì xác hồn vẹn tuyền Mẹ về thiên cung. Mẹ lên trời ngày mừng vui cho thiên quốc. Hào quang Mẹ Chúa Ba Ngôi. Sáng ngời khắp chín tầng vì xác hồn vẹn tuyền Mẹ tới thiên đường.

1. Mẹ ơi! Thế trần là nơi gian khổ. Biển đời con gặp bao cơn giông tố. Mẹ chính là đuốc sáng soi ban đêm. Soi dẫn lối thuyền con về bến êm đềm.

2. Đoàn con dâng lời tha thiết cầu khấn. Xin Mẹ giúp lòng con luôn tin vững. Luôn trung thành nhờ Chúa mãi suốt đời. Cho khi chết đoàn con được phúc Nước Trời.

3. Mẹ ơi! Xin cầu bầu cho mọi nước. Hướng về suy phục tôn vinh Thiên Chúa. Cho đất trời rực sáng danh Chúa Cha. Cho muôn chốn ngợi khen Mẹ Ma ri a.