MẸ LÀ ĐIỂM HẸN TÌNH YÊU
Ân Duy


ĐK. Mẹ Maria Mẹ là điểm hẹn tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa gặp gỡ loài người, tình yêu nhiệm mầu nối đất trời. Mẹ Maria Mẹ là điểm hẹn tình yêu. Tình yêu trong sáng người với mọi người tình yêu đồng loại trọn bốn phương.

1. Ta cùng về bên Mẹ nhân ái, hợp muôn trái tim trong tình Mẹ hiền mừng Chúa uy linh khúc nhạc tôn vinh. Bên lòng Mẹ, muôn lòng vui sướng, cùng nhau hát vang giai điệu hoà bình, cùng nhau nắm tay hoà chung mối tình.

2. Cung lòng Mẹ ngôi lời giáng thế, là Chúa chí nhân xuống làm người trần để cứu muôn dân thoát đời lầm than. Ca tụng Mẹ, muôn đời diễm phúc, tựa gốc Jessé vươn chồi nẩy lộc, nở đoá hoa tươi toả hương cứu độ.