CA DAO TÌNH CHÚA
Ngọc Kôn


ĐK. Bao la tình Chúa yêu con, bao la tình Chúa yêu con tựa như bể cả, bể cả mỏi mòn tăm hơi. Yêu con từ thưở muôn đời, yêu con từ thuở muôn đời, từ khi là khi chưa có mặt trời là mặt trăng. Yêu con gánh chịu bao lần, bao nhiêu là nhiêu đổ vỡ, vong ân đổ vỡ, vong ân tội tình. Vì yêu, vì yêu Chúa chịu lặng thinh, mang bao nỗi khổ quên mình, là mình vì con ư ư.

1. Từ trong hoang sơ hoang sơ Chúa đã định dựng nên con. Từ trong hư vô hư vô Ngài đã tác nên hình hài, Ngài đã tác nên hình hài. Ngài nuôi con, Ngài nuôi con bằng tình thương yêu, bằng thiên ân huyền nhiệm cao siêu. Con không biết lấy gì đền đáp tình yêu.

2. Từ trong xa xăm xa xăm Chúa đã định chọn riêng con. Từ trong vô minh vô minh ân thánh giúp con phục hồi, ơn thánh giúp con phục hồi. Ngài nâng con, Ngài nâng con bằng nguồn ân thiêng và đưa con vào hàng dân riêng. Con không biết lấy gì đền đáp tình thương.