CHÚA ĐÃ YÊU CON
Ngọc Linh


1. Chúa đã yêu con, yêu con từ trước muôn đời khi chưa tạo í a đất trời biển rộng sông sâu núi cao. Và cũng năm nào, cũng năm nào Ngài cất tiếng gọi con trìu mến khi con còn trong lòng, trong lòng mẫu thân.

2. Chúa đã yêu con, yêu con bằng mối duyên đầu khi con được khoác thân làm người gọi mời con sống mến thương. Con nói sao vừa nói sao vừa lòng Chúa đã vì yêu tha thiết bao nhiêu lá rừng tình Ngài bấy nhiêu.

3. Chúa đã yêu con, yêu con tận cuối tim Ngài khi tay Ngài dẫn con vào đời nụ hồng tung reo khắp nơi. Con có công gì có công gì mà Chúa đã tặng ban tình mến thân con là cát bụi mắt Ngài đoái trông.

4. Chúa đã yêu con, nên con nguyện mến yêu Ngài cho dẫu rằng tháng năm thay dời tình đời bao nhiêu trái ngang. Con sẽ không màng sẽ không màng gì cõi thế lợi danh hơn kém mong sao là đóa hồng ngả về Chúa.

ĐK. Con lấy gì đần đáp Ngài đây, lấy gì đền đáp Ngài đây. Chúa ơi ôi biết bao ân huệ tình yêu đỗ xuống trên con mãi mãi không ngừng.

(Kết): CHÚA ĐÃ YÊU CON.