CHÚA CHIÊN LÀNH
Viết Chung


TV 22

ĐK. Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa che chở tôi, tôi đâu có sợ gì? Tôi đâu có sợ chi?

1. Người chăn tôi trên đồng cỏ trên đồng cỏ tươi xanh. Người cho tôi được no thỏa bên giòng suối trong lành.

2. Người đưa tôi trên đường nẻơ trên đường nẻo quang minh. Vượt qua muôn trùng nguy hiểm côn trượng Chúa giữ gìn.

3. Đầu tôi hương thơm Người xức cho ngồi chỗ cao sang.Việc liên hoan Người ban thưởng ly rượu tôi mãi đầy tràn.