CHÚA GỌI CON VỀ NHÀ
Phanxicô


ĐK. Khi Chúa gọi con về nhà mây trời vẫn xanh, hoa hồng vẫn nở ở trong vườn và con vẫn ở trong tình Ngài với niềm tin Chúa cho được sống muôn đời.
1. Con như cây sậy ngả nghiêng trong gió, gió mang nhiều cát bụi trần gian. Xin thương tiếp nhận dù con không đáng đón con vào thánh điện bình an.

2. Con như con thuyền nổi trôi trên sóng, sóng xô dạt bến lạc bờ hoang. Xin đưa con về trời quê yêu dấu đón con về bến bờ bình an.

3. Con luôn tin cậy lòng khoan dung Chúa, Chúa cho người thoát vòng trầm luân. Con luôn mong được nghỉ yên trong Chúa đến muôn đời cảm tạ hồng ân.