CỦA LỄ ĐỀN TỘI
Đức Hùng


1. Rượu nho là nước mắt. Bánh thơm là nỗi đau. Xin dâng lên như lễ dâng nguyện cầu. Xin Cha thương xót đến muôn linh hồn đang chìm trong bao nỗi đớn đau.

ĐK. Xin Chúa nhận cho này đây lễ dâng đền tội. Mà tha thứ cho bao tội khiên đã trót vướng mang. Để của lễ đau thương hóa thành của lễ yêu thương. Dâng lên thắm tình muôn phương.

2. Rượu nho là tiếng khóc. Bánh thơm lòng nát tan. Xin dâng lên như lễ dâng nguyện cầu. Xin Cha thương xót đến muôn linh hồn mà dẫn đưa về chốn quê mong chờ.