HÃY LẮNG NGHE
Ngọc Linh


ĐK. Chúa ơi! Xin hãy lắng nghe đây lời con khấn cầu. Trong đêm thâu tâm hồn con rướm máu. Chúa ơi! Xin hãy lắng nghe từ đáy vực sâu. Con kêu cầu trong muôn nỗi thương đau.

1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi! Trong đau thương con nào đứng vững. Nhưng Chúa đoái nhìn gia ân cho muôn dân suy phục kính tôn.

2. Chúa hãy đoái nhìn Chúa ơi! Thân con nay mong được cứu thoát. Như lính ngóng chờ hừng đông trong đêm đen con hằng khát mong.

3. Chúa có muôn vàn phúc ân. Luôn khoan dung chính nguồn cứu rỗi. Như đất cỗi cằn gặp mưa nơi dương gian thoát vòng tối tăm.