TÔI SỢ GÌ
Ngọc Linh


ĐK. Chúa là sự sáng là Đấng cứu độ tôi. Tôi sợ chi ai? Chúa là sự sống là Đấng phù trợ tôi. Tôi sợ gì ai?

1. Có một điều tôi xin, có một điều tôi tìm. Là được kề bên Thánh Nhan hưởng nguồn tình yêu chứa chan. Suốt cuộc đời khôn nguôi tháng năm dài êm trôi.

2. Lắng nghe lời tôi xin chớ ẩn mặt dấu mình. Hồn này hằng luôn xuyến xao từng giờ từng giây khát khao. Thấy nhan nguồn hằng sống Đấng tôi trọn yêu thương.

3. Vững tin vào ngày mai trái tim đặt nơi Người. Vì Người mạch ơn tái sinh cội nguồn mọi muôn phúc vinh. Hãy trông đợi trung kiên hãy can trường vui lên.