VỀ CÕI THIÊN THU
Sr. Trầm Hương


ĐK. Về cõi thiên thu, mau mau ta đi về. Người gọi ta nơi cuối chân trời, Người đưa ta qua miền ánh sáng. Về cõi thiên thu, mau mau ta đi về, đôi tay Người dang đón chờ ta.

1. Và này (và này) Ngài đến, đến bên con! Gọi con lên Quê Trời vinh phúc, gọi con mang theo ngàn ân đức tiến bước vào ngàn sau.

2. Đời người (đời người) một thoáng, thoáng mây trôi! Bụi tro ơi thân phận con đó, mồ hoang vu đâu người thương nhớ mãi ngóng chờ phục sinh.

3. Nào ngờ (nào ngờ) cuộc sống, quá phong sương! Hồn con vương mang nhiều cay đắng, và bâng khuâng như đàn nai khát giữa bến đời phù vân.

4. Nguyện cầu (nguyện cầu) Ngài nhớ, nhớ thương con! Vì bao năm trên đường theo Chúa, từng quên đi bao lời đoan hứa những ước nguyện ngày xanh.