XIN VĨNH BIỆT
Trần Văn Tuân - Đinh Công Lý - Đinh Công Huỳnh


1. Xin vĩnh biệt bà con thân quyến. Xin ở lại mình tôi ra đi. Để lại đây khúc ca u buồn. Hoài vọng ngân sâu lắng tâm hồn.

ĐK. Hôm nay đây Chúa gọi tôi về. Tôi hân hoan bước về nhà Chúa. Bao nhiêu năm sống giữa cuộc đời. Nay an vui với Ngài ngàn thu.

2. Xin giã từ bà con khu xóm. Năm tháng dài đượm bao yêu thương. Hoài niệm xưa tháng năm không còn. Hẹn gặp nhau trong cõi vĩnh hằng.

3. Xin nhắn gửi lại đây con cháu. Luôn nhắc nhở hãy yêu thương nhau. Lời dạy khuyên sáng lên muôn đời. Chỉ tình thương như đuốc sáng ngời.