LẠY CHÚA ĐỪNG TRÁCH MẮNG CON
Lm. Hoài Đức


Lạy Chúa! đừng trách mắng con trong lúc Ngài đang thịnh nộ. Đừng phạt tội con, lạy Chúa trong khi Ngài nổi bất bình. Xin Ngài mở lượng thương tình. Vì thân xác con yếu đuối. Xin Ngài giơ tay chữa khỏi vì xương con đã rã rời và hồn con cũng tơi bời. Chúa còn chờ bao lâu nữa Chúa ơi? Xin trở lại với con thân lạy Chúa. Hãy cứu con vì lượng cả thương yêu. Nơi âm cung ai tưởng nhớ Chúa đâu. Chốn địa ngục ai tuyên xưng Chúa nữa. Con rên khóc trong lầm than đau khổ. Giường chiếu con đẫm lệ mỗi đêm về. Đầy nỗi sầu con mắt dại mờ đi. Giữa tay địch xác thân cằn cỗi lại.