NỮ VƯƠNG LUYỆN HÌNH
Lm. Hoài Đức


Thân con nung thiêu nơi khổ hình. Ngày đêm ước mong về cùng Mẹ quyền linh. Ôi đau thương! Ôi thảm hình! Ngày đêm ước mong về cùng Cha chí linh. Lời con than khóc, trôi qua bao tháng ngày. Vang thấu sao tới trời, dội về Thiên Tòa bên nhan Thánh. Hồn con luôn ước mong sao cho đến ngày được kết hợp với Mẹ đời đời trên Thiên đàng. Cứu vớt lấy đứa tội lệ. Lau khô đôi mắt tràn trề. Thấy mặt Mẹ yêu dấu. Cứu giúp lấy tấm hồn này. Mau đem ra khỏi tù đầy. Đưa tới nơi nghỉ yên.