XIN CHÚA HÃY NHÌN
Lm. Hoài Đức


Lạy Chúa nhân lành, Chúa hãy nhìn bao linh hồn còn đang đau khổ dưới luyện hình. Những linh hồn con yêu mến. Linh hồn ai cô đơn, linh hồn những ai đã qua đời. Chúa đã dâng mình làm của lễ hy sinh, Xin chớ bỏ hoài những linh hồn ấy! Con dâng lễ này, Cầu xin Chúa đoái thương đem mọi hồn về tới quê trên trời.