VỀ NHÀ CHA
Sr. Hương Đan


1. Sinh con vào đời cho con làm người làm con của Chúa Ngài trao cho con nén bạc tình yêu chính ân huệ Ngài. Ngài trao cho con nén bạc tình yêu con đã sinh lời Và giờ đây con đến dâng Ngài nén bạc đời con.

ĐK. Con về với Ngài về nhà Cha ôi bao yêu thương. Con về với Ngài về nhà Cha về bến thiên đường.

2. Tôi tớ vô dụng con đây chỉ là đầy tớ của Chúa Ngài yêu thương con tuyển chọn để con nên thân hữu Ngài. Ngài trao cho con sứ mệnh tình yêu con mang vào đời. Và giờ đây con đã chu toàn trót cuộc đời con.

3. Dẫu suốt cuộc đời con đã miệt mài thực thi lời Chúa. Trần gian thênh thang bao lần đời con lỡ bước lạc đường Nguyện xin thương con xóa tội đời con ôi Chúa nhân từ Để giờ đây con đến bên Ngài hưởng trọn niềm vui.