QUÊ HƯƠNG CHÚNG TA TRÊN TRỜI
Nguyễn Chánh


Pl 3. 20-21

Quê hương chúng ta ở trên trời Và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Ki Tô sẽ từ trời Từ trời đến cứu chúng ta

1. Người có quyền năng khắc phục muôn loài Chúa đã sử dụng những quyền năng ấy để biến đổi thân xác yếu hèn chúng ta nên thân xác vinh hiển của Người

2. Vì nước của Chúa đã đang đến gần hãy lo những gì thuộc về thượng giới Vì kiếp sống trần gian chỉ là bến mê Qua năm tháng sẽ tàn với tham vọng