CHÚA SẼ ĐẾN LÚC KHÔNG NGỜ
Cao Huy Hoàng


Matt. 24, 37-44

ĐK. Chúa sẽ đến một lúc không ngờ, tình cờ Ngài qua như cơn gió. Trong đêm thâu con hãy đợi chờ, bất ngờ Chúa đến bao giờ.

1. Trong đêm đen đèn khuya chong sáng không lu mờ. Con vươn lên chờ mong Chúa đến khi không ngờ.

2. Trong tâm tư ngợi ca Thiên Chúa luôn nhân từ. Ban tin yêu đầy cho tôi tớ luôn mong chờ.

3. Như hoa kia ngàn hương thơm ngát khoe môi cười. Con tin yêu đời con xin hiến trao cho Người.