ĐỂ CON HƯỚNG TỚI NGÀI
Cao Huy Hoàng


1. Con xin giã từ những đam mê đời đầy mưu toan dối gian. Con xin giã từ những bước chân hoang lạc muôn lối xa ngàn. Con xin giã từ những phen hư hèn tìm xa hoa tìm lạc thú. Chúa hỡi Chúa ơi! Hãy đưa con về trong ân tình, tình Chúa yêu con.

ĐK. Để con hướng lòng con lên tới Chúa, tới yêu thương chan chứa vô biên của Ngài. (X2)

2. Con xin chôn vùi những cơn vô vọng vì niềm tin vỡ tan. Con xin vĩnh biệt ước muốn hư danh của trần gian phũ phàng. Con xin vẫy chào những cơn mê tiền rồi quên đi lòng nhân ái. Chúa hỡi Chúa ơi! Hãy đưa con về trong ân tình, tình Chúa yêu con.