MẸ GIÃ TỪ CON
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1. Mẹ giã từ con xa cuộc đời thương đau. Lòng mẹ bàng hoàng ôm con yêu qua đời. Con đi trống vắng cuộc đời rưng rưng nước mắt nguyện cầu Ngài ơi thương đón nhận con về.

ĐK. Xin trao con vào bàn tay Thiên Chúa, Chúa ơi! Chúa thương yêu đón lấy linh hồn con. Xin trao con từ đây cho Thiên Chúa, Chúa ơi! Nước thiên đàng phúc thật trời quang vinh.

2. Mẹ đứng nhìn con xa đường trần đơn côi. Lòng mẹ bồi hồi đưa con xa cuộc đời. Bên con tiếng khóc nghẹn ngào xa con nước mắt tuôn trào Mẹ xin Thiên Chúa nhận con về.

3. Mẹ khóc từ con xa tình đời oan khiên. Lệ buồn ngậm ngùi con ơi con đâu rồi? Hôm xưa tiếng hát ru hời hôm nay tiếng khóc nghẹn lời Mẹ dâng Thiên Chúa niềm đau này.