RA ĐI VỀ VỚI CHÚA
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1. Ngồi gần bên ba lời kinh dâng Chúa Trời. Nguyện cầu cho ba bình yên nơi trời mới. Ba đi một mình sang thế giới linh thiêng. Ba đi một mình đàn con nhớ thương nhiều.

ĐK. Lạy Chúa! Xin đón nhận và thứ lỗi cho con. Lạy Chúa! Xin đón nhận nguyện Chúa xót thương con. Lạy Chúa! Xin đón nhận người con yêu thành tín. Lạy Chúa! Xin đón nhận về trời hưởng bình yên.

2. Gục đầu bên mẹ trầm hương dâng Chúa Trời. Nguyện cầu cho mẹ niềm vui nơi trời mới. Mẹ đi một mình bên Chúa chốn cao sang. Mẹ đi một mình đàn con khấn nguyện cầu.

3. Nguyện cầu cho anh bình yên bên Chúa Trời. Nguyện cầu cho anh nghỉ yên nơi trời mới. Anh đi một mình xin Chúa xót thương anh. Anh đi một mình đàn con nhớ thương nhiều.

4. Nguyện cầu cho em nghỉ yên bên Chúa Trời. Nguyện cầu cho em ngủ say nơi trời mới. Em đi một mình xin Chúa xót thương em. Em đi một mình đàn con khóc thương nhiều.

5. Nguyện cầu cho con lời ru dâng Chúa Trời. Nguyện cầu cho con đoàn viên nơi trời mới. Con đi một mình sang thế giới thương yêu. Con đi một mình mẹ cha nhớ thương nhiều.