RỒI ĐẾN MỘT NGÀY
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1. Rồi đến một ngày con giã từ cõi đời. Rồi đến một ngày thôi không còn đơi côi. Đường tình con đi kiếp nhân sinh sang giàu quang vinh. Bỏ lại dương gian chắp tay van xin được yên hàn.

ĐK. Lạy Chúa đời con đã hiến dâng cho Ngài. Cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài. Nay con đi về vui hát tiếng "Xin Vâng". Ca vang thiên đường yêu Chúa suối nguồn mến thương.

2. Rồi đến một ngày con giã từ thế trần. Rồi đến một ngày biết ai người vong ân. Đường đời bon chen đã bao phen xa nguồn yêu mến. Lạy Ngài hôm nay giữ lời thề xin tìm lối về.

3. Rồi đến một ngày xa gia đình yên lành. Rồi đến một ngày xa ân tình mong manh. Từng giờ qua đi luyến lưu chi không tìm chân lý? Dọn đường tương lai sống bên Ngài giã từ đêm dài.