LỜI CẦU
Thế Thông


(Lời cầu từ nơi tối tăm với bao u sầu) U u u u u U u u u u (về tôn nhan Chúa) Chúa ơi! Chúa hỡi! Lắng nghe tiếng con van nài Hãy đoái xem đến nơi khổ hình bao tội tình Hồn con mong Chúa (Chúa ơi!) Hồn con khao khát (Chúa ơi!) Được về bên Chúa (Chúa ơi!) Hưởng ngàn phúc vinh.

1. Tuy thân con đã vương nhiều tội lỗi thế gian Chúa vẫn hằng yêu dấu vô vàn Tình Ngài trào dâng như sóng lũ tuôn trào Nay thân con vững tin vào tình Chúa chứa chan sẽ đập tan ách gông tội đời Cứu con rời khỏi chốn khóc than.

2. Nơi thương đau Khấn xin Ngài hãy kíp đến mau Xác thân này tha thiết gục đầu Ngục hình rền vang bao tiếng con kêu cầu Nơi âm u vẫn van nài cùng Chúa Ngôi Hai Vẫn chờ mong với nỗi u hoài Biết bao giờ hồn mới nguôi ngoai?

3. Con van xin Chúa tha sạch tội lỗi vấn vương Ngóng trông lòng thương Chúa khôn lường Nguyện Ngài dủ thương nghe tiếng con kêu cầu Như quân canh vẫn luôn mong chờ ánh thái dương Trí hồn con ước mơ Thiên đàng Sống trong ân tình Chúa mến thương.