LẠY CHÚA XIN HÃY XÓT THƯƠNG
Trùng Dương


ĐK. Lạy Chúa xin hãy xót thương linh hồn (... ...) ngập chìm đau thương vực sâu tăm tối. Lạy Chúa xin hãy thứ tha bao nhiêu lầm lỗi bao lần buông xuôi chìm trong tội đời.

1. Một đời người như cơn gió thoáng qua. Một đời người mong manh như làn mây khói. Và giờ này ra đi về cuối trời, và giờ này cô đơn trở về cát bụi.

2. Một đời người ra đi nuối tiếc thương. Một đời người mang theo bao tội nhân thế. Một đời người ra đi ngày cuối đời. Lòng nguyện cầu, ra đi để về nước trời.

3. Một đời người luôn mơ ước Chúa thương. Một đời người xuôi tay trong tình yêu Chúa. Một đời người ra đi về nước trời. Nguyện trọn đời, xin dâng trọn vẹn xác hồn.