XIN CHÀO MỌI NGƯỜI Ở LẠI
Trùng Dương


ĐK. Xin chào mọi người ở lại tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người tôi ra đi lìa xa trần thế. Xin chào mọi người ở lại bao nhiêu năm chung bước đường trần.

1. Giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Chúa tha lỗi lầm. Giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Ngài thương cứu rỗi. Giờ này ra đi lạy Ngài quên đi biết bao tội đời. Cho vào nước trời bên Chúa tuyệt vời hạnh phúc đời đời.

2. Cuộc đời mong manh, giữa bầu trời xanh, xác thân phận hèn, một đời gian nan, từng ngày lầm than, gặp bao sóng gió. Đường đời đau thương, để lại tơ vương, biết bao lỗi lầm. Mong giờ phút này, bên Chúa từng ngày hạnh phúc tràn đầy.

3. Dòng đời trôi đi, rồi còn lại chi nhớ thương nhạt nhòa, ngậm ngùi trông mong, một lòng cậy trông, Ngài thương cứu thoát. Khổ sầu qua mau, ngục tù thương đau, xót thương phận này. Cho vào nước trời bên Chúa tuyệt vời hạnh phúc đời đời.