CHỈ LÀ PHÙ HOA
Lm. Từ Duyên


ĐK. Trần gian nối tiếp mọi sự trần gian chỉ là phù hoa.

1. Như cánh lá vàng một ngày chìm sâu tăm tối như hoa sớm nở chiều phai cuộc đời chẳng chi lâu bền. Con tin lời Chúa “sẵng sàng và lo tỉnh thức” vì Chúa đến quá bất ngờ Ngài lên tiếng gọi ra đi.

2. Như chim én đợi mong ngày mùa xuân mau tới nhưng xuân chẳng chi bền lâu chỉ là thời gian ngắn ngủi. Con tin lời Chúa “sẵng sàng và lo tỉnh thức” vì Chúa đến quá bất ngờ Ngài lên tiếng gọi ra đi.

3. Nay vui tiếng cười rồi ngày òa lên tiếng khóc khi đang có muôn người thân nào ngờ từ giã tất cả. Con tin lời Chúa “sẵng sàng và lo tỉnh thức” vì Chúa đến quá bất ngờ Ngài lên tiếng gọi ra đi.