THÂN TÔI CÁT BỤI
Lm. Từ Duyên


1. Thân tôi là cát bụi trên đường ai biết đâu Thân tôi là cát bụi chìm theo năm tháng dài. Ngài tìm thấy trong tôi niềm tin sáng ngời tình sắt son và Ngài đã thương yêu tôi nâng đỡ hoài.

ÂK. Tôi đây chỉ là bụi cát nhưng vẫn tin luôn Tôi vẫn tin Ngài hằng thương yêu tôi Tôi đây chỉ là cát hoang Ngài vẫn thương tôi Ngài vẫn thương tôi và yêu tôi hoài.

2. Thân tôi là cát bụi lẫn vào bao dấu chân như sương trời mỏng dần vội tan theo nắng vàng Ngài tìm thấy trong tôi niềm tin sáng ngời tình sắt son và Ngài đã thương yêu tôi nâng đỡ hoài.

3. Mang thân thật bé nhỏ như là muôn cánh hoa mong manh chờ gió chiều rụng rơi rớt xuống đời Ngài tìm thấy trong tôi niềm tin sáng ngời tình sắt son và Ngài đã thương yêu tôi nâng đỡ hoài.