MỘT ĐỜI NGƯỜI
Trùng Dương


1. Một ngày nào mang tiếng khóc chào đời. Rồi một ngày đi bước tới vào đời. là từng ngày mang kiếp sống con người. Đời mong manh tựa phù du đi khuất. Một ngày nào nghe sóng gió phận người. Rồi một ngày nghe tiếng khóc lìa đời. là từng ngày qua kiếp sống làm người. Đời chênh vênh tựa phù vân trên đời.

ĐK. Chúa ơi thân phận người, nay còn đây nhưng ngày mai mất rồi như bọt bèo nổi trôi, một đời người thế thôi. Chúa ơi thân phận người như mây trôi Cuộc đời quá mong manh như cơn gió qua nhanh dồn dập đến rồi đi.

2. Một ngày nào trong nước mắt lìa trần. Rồi một ngày đi bước tới cùng tận, là từng ngày mang kiếp sống thân phận. Rồi ra đi lòng buồn đau tiếc nuối. Một ngày nào đang nhắm mắt lìa đời. Rồi một ngày trong nuối tiếc cuộc đời, là từng ngày đang nối tiếp dòng người. Đời qua mau là phù du con người.