CÓ GÌ MANG THEO
Nguyên Lễ


1. Người ơi nay tôi nằm xuống, có gì để mang theo cùng? Cuộc đời đầy hư danh, bạc tiền rồi cũng như không. Ước gì còn một chút công, mang theo với lòng cậy trông.

ĐK. Cậy trông Chúa xót thương tôi, và tha thứ bao lỗi tội, đưa tôi lên chốn nghỉ ngơi, muôn đời thảnh thơi.

2. Trần gian vinh quang hào nhoáng, đến ngày rồi cũng điêu tàn. Đời người dù cao sang, nghèo hèn rồi cũng như nhau, chết rồi về lại kiếp sau, mong sao phúc vinh bền lâu.