NIỀM HY VỌNG

1. Niềm hy vọng đời con đặt nơi Chúa Chúa ơi! Trọn hy vọng nơi Ngài nguồn hạnh phúc khôn vơi. Một niềm tin son sắt không xao xuyến âu lo, vì Ngài đã chịu chết nên nguồn phúc cứu độ.

ĐK. Con tin Ngài vì Chúa là Phục sinh là sự sống, ai tin Ngài sẽ sống vinh phúc muôn đời. Cho con vào mùa xuân tràn tình yêu hạnh phúc con yên nghỉ trong tình thiên thu.

2. Lòng con hằng cậy tin ở nơi Chúa Chúa ơi! Đời con đã trọn niềm phụng sự Chúa không ngơi. Giờ này con ra trước tôn nhan Chúa vũ hoàn. khẩn nài Chúa từ ái xóa sạch hết lỗi lầm.

3. Nguồn sức mạnh của con ở nơi Chúa Chúa ơi! Con náu nương bên Ngài thì nào phải hổ ngươi. Lòng thành xin phó thác trong tay Chúa linh hồn vì Ngài đã giải thoát con khỏi kiếp khốn cùng.