NGÀY MAI ĐÓ

1. Ô kìa hừng đông lên báo hiệu ngày mới đến cuộc sống của con người đi tới cõi đời đời đi tới quê trời đẹp tươi

ĐK. Ngày mai đó và từ bụi đất ta sống lại. Ngày mai đó và rồi ta sẽ thấy Chúa ta.

2. Những người đã yên giấc thấy lại ngày sáng chói cuộc sống giữa gian trần tô điểm cõi Thiên đường vinh phúc muôn đời bừng sáng.

3. Muôn lòng hãy ghi nhớ chính Người đã hiến tế Người đã chết trên đồi Người đã xóa muôn tội Người dẫn ta về trời cao.